Vyhledávací funkce v Excelu

Pokud se řekne slovo vyhledávání, tak každý si vzpomene na příkazy Najít či Nahradit na kartě DOMŮ ve skupině Úpravy. V Excelu tyto příkazy sice existují, ale navíc se zde nachází ještě daleko zajímavější, takzvané vyhledávací funkce. Ty Vám pomohou v rámci určitých dat vyhledat či zjistit určitou informaci a zapsat ji do požadované buňky.

 Vyhledávací funkce lze použít pro:

  • vyhledání dat v dlouhých seznamech (např. zboží, osoby atd.),
  • porovnání hodnot ve dvou seznamech, nalezení a doplnění chybějících záznamů,
  • propojení více seznamů současně,
  • přiřazení hodnoty do zadaného intervalu hodnot,
  • nalezení hodnoty odpovídající více vyhledávacím kritériím,
  • načtení hodnot z externích souborů.

K použití výše uvedených možností je třeba znát správnou syntaxi příslušných funkcí. Současně si musíme dát pozor, kdy uvedené funkce není vhodné používat, protože nám mohou ukázat zavádějící hodnoty.

Funkce SVYHLEDAT

Mezi nejdůležitější vyhledávací funkce patří SVYHLEDAT (anglicky VLOOKUP). Využijeme ji tam, kde potřebujeme k údaji z jednoho sloupce vyhledat související údaj z jiného sloupce v tabulce. Písmeno S v názvu funkce SVYHLEDAT znamená sloupec.

Funkci využijeme zejména u rozsáhlých datových tabulek, například:

  • potřebujeme najít telefon nebo adresu zákazníka v adresáři odběratelů nebo dodavatelů podle jména firmy nebo IČ (IČO);
  • potřebujeme pospojovat údaje z více tabulek podle společného pole, třeba po exportu  souborů z účetnictví, nelze-li je pospojovat rovnou při exportu.

Zde se dovíte, z čeho se funkce SVYHLEDAT skládá a jaké má argumenty.

Autor textu: Ing. Marek Laurenčík, společnost JUBELA, s.r.o.