Popis a argumenty funkce SVYHLEDAT

Funkce SVYHLEDAT, jež patří v Excelu mezi vyhledávací funkce, hledá údaj (první argument funkce) v prvním sloupci tabulky (tabulka je druhý argument) a vrací hodnotu, která je ve stejném řádku v jiném sloupci (třetí argument). Syntaxe funkce vypadá následovně:

SVYHLEDAT (hledat;tabulka;sloupec;typ)

Jednotlivé argumenty mají následující význam:

Hledat – hodnota, která se hledá v prvním sloupci tabulky a podle níž se vrací hodnota v jiném sloupci a ve stejném řádku. Podle hodnoty 4. argumentu typ musí nebo nemusí být údaje v tomto prvním sloupci setříděny, viz argument typ.

Tabulka  – tabulka, v jejímž prvním sloupci se hledá hodnota hledat. Označuje se jen oblast s hodnotami, popisky do oblasti tabulky nezahrnujeme.

Sloupec – číslo sloupce počítáno zleva v oblasti Tabulka, z něhož se vrací výsledná hodnota, která je ve stejné řádce jako nalezená hodnota hledat. První sloupec vlevo v tabulce má číslo 1.

Typ – nepovinný argument typu logická hodnota. Hodnota argumentu rozhoduje, zda má být první sloupec tabulky vzestupně setříděný nebo ne a tím také o tom, zda stačí vyhledávání přibližné hodnoty nebo je třeba najít totožnou hodnotu v prvním sloupci.

  1. Není – li argument vyplněn nebo má-li hodnotu PRAVDA, musí být první sloupec setříděn vzestupně: …-1,0,1,…A,B…Y,Z, NEPRAVDA,PRAVDA. To znamená, že písmena mají vyšší hodnotu než čísla a nerozlišuje se mezi malými a velkými písmeny. Nejvyšší hodnotu mají logické hodnoty. Pokud se hodnota hledat nenajde v prvním sloupci, vybere se řádek s hodnotou nejbližší menší.
  2. Je-li argument typ = NEPRAVDA, nemusí být první sloupec tabulky setříděn a musí být nalezena totožná hodnota v prvním sloupci tabulky, jinak bude výsledkem funkce hodnota #N/A.

Ukažme si použití funkce SVYHLEDAT v praxi.