Příklad: Vyhledání přibližných hodnot

Velice častou chybou při používání funkce SVYHLEDAT je nezadání posledního argumentu funkce. Pokud hledáme přesnou hodnotu, pak musíme vždy zadat hodnotu parametru 0 (nebo NEPRAVDA). Pokud zadáme jinou hodnotu parametru nebo jej vynecháme, Excel se domnívá, že chceme nalézt pouze přibližnou hodnotu 1. parametru funkce a většinou je výsledek špatně.

Zadáním parametru 0 také můžeme obejít podmínku funkce, že tabulka musí být setříděna vzestupně. Funkce se však chová přesně podle nápovědy:

Zadáte-li jako argument typ hodnotu PRAVDA, musí být hodnoty v prvním sloupci tabulky seřazeny vzestupně: …, -2, -1, 0, 1, 2, …, A–Z, NEPRAVDA, PRAVDA, jinak by funkce SVYHLEDAT mohla vracet nesprávné výsledky. Zadáte-li jako argument typ hodnotu NEPRAVDA, nemusí být tabulka nijak seřazena.

Na druhou stranu seřazení položek podstatně zrychluje proces vyhledávání, což je podstatné u rozsáhlých seznamů, nebo v případě, že v našich souborech využíváme mnoho vyhledávacích funkcí.

Pokud hledáme přesnou hodnotu, pak můžeme samozřejmě pracovat se seznamem neseřazeným i seřazeným (vzestupně i sestupně). Pouze při hledání přibližné hodnoty (největší nižší) musíme seznam seřadit vzestupně.

Možnost vyhledat přibližné hodnoty může vracet zcela nesmyslné ( z našeho pohledu) hodnoty. Ovšem není to vždy pravda. Vyhledávání přibližných hodnot je stejně tak často používané, jako vyhledávání hodnot přesných. Příklad v této části nám ukáže jedno z možných využití.

Úkolem je přiřadit sazbu daně pro zadanou výši příjmu (list SVYHLEDAT-B ukázkového příkladu):

Přiřazení sazby daně podle výše přijmu.

Přiřazení sazby daně podle výše přijmu.

V tomto příkladu základní tabulka nemusí obsahovat všechny hodnoty výše příjmů, ale jen hranice jednotlivých intervalů. SVYHLEDAT pak při absenci posledního, čtvrtého parametru nalezne přibližnou – tj. největší nižší hodnotu k hodnotě hledané (v našem případě je to hodnota 218 400 vzhledem k hledané hodnotě 122 000) a vrátí z třetího sloupce příslušnou hodnotu sazby daně.

Další příklady z praxe:

Autor textu: Ing. Marek Laurenčík, společnost JUBELA, s.r.o.