Příklad: Vyhledání PSČ ze seznamu

Vyhledávací vzorec dává jako výsledek hodnotu ze seznamu tím, že vyhledá jinou hodnotu. V našem příkladu jde o vyhledávání v seznamu měst a PSČ. Potřebujeme-li nalézt příslušné PSČ podle města, nehledáme přímo toto PSČ (protože je neznáme), ale hledáme nejdříve příslušné město v seznamu měst. PSČ vyhledávaného města potom nalezneme posunem v nalezeném řádku.

Další analogií je vyhledávání v telefonním seznamu. Nejdříve vyhledáme v seznamu jmen hledané jméno a pak získáme na základě nalezené pozice v tomto seznamu příslušné telefonní číslo.

Následující příklad (list SVYHLEDAT-A přiloženého souboru) ukazuje použití funkce SVYHLEDAT  k nalezení PSČ pro obec Jesenice:

Hledání PSČ pomocí SVYHLEDAT

Hledáme poštovní směrovací číslo obce Jesenice.

Do buňky E1 zapíšeme hledané město (nebo zvolíme ze seznamu) a ve vedlejší buňce se nám hned objeví výsledek – příslušné PSČ. V uvedené buňce je vložena naše funkce dle následujícího zápisu: =SVYHLEDAT(E1;A:B;2;0)

Syntaxe je podle následující ukázky. Stačí jen vepsat příslušné argumenty do dialogového okna při zadávání funkce:

Dialog pro vložení argumentů funkce

Volba argumentů funkce SVYHLEDAT.

Pokud bychom se chtěli seznámit s významem jednotlivých parametrů funkce podrobně, potom najdeme potřebné v nápovědě:

 • Hledat je hodnota, kterou chcete vyhledat v prvním sloupci prohledávané . Může to být hodnota, odkaz nebo textový řetězec.
 • Tabulka je oblast s informacemi, které chcete prohledat. Můžete použít odkaz na oblast nebo název oblasti, například Databáze nebo Seznam.
  • Zadáte-li jako argument typ hodnotu PRAVDA, musí být hodnoty v prvním sloupci tabulky seřazeny vzestupně: …, -2, -1, 0, 1, 2, …, A–Z, NEPRAVDA, PRAVDA, jinak by funkce SVYHLEDAT mohla vracet nesprávné výsledky. Zadáte-li jako argument typ hodnotu NEPRAVDA, nemusí být tabulka nijak seřazena.
  • Hodnoty můžete seřadit vzestupně pomocí příkazu Seřadit v nabídce Data klepnutím na přepínač Vzestupně.
  • Hodnotami v prvním sloupci tabulky mohou být texty, čísla nebo logické hodnoty.
  • Funkce nerozlišuje malá a velká písmena.
  • Tabulka může být zadána jako oblast (např. A1:B15) nebo jako celé sloupce (např. A:B – v našem případě), aby se v případě doplnění dalších měst nebo kopírování vzorce směrem dolů nepřeadresovávaly odkazy v parametrech funkce.
 • Sloupec je číslo sloupce uvnitř tabulky, z něhož chcete vrátit odpovídající hodnotu. Pokud sloupec = 1, bude funkce vracet hodnotu z prvního sloupce tabulky, pokud sloupec = 2, bude vracet hodnotu z druhého sloupce tabulky atd. Zadáte-li hodnotu argumentu sloupec menší než 1, bude výsledkem funkce SVYHLEDAT chybová hodnota #HODNOTA!. Jestliže zadáte hodnotu argumentu sloupce větší, než je počet sloupců v tabulce, bude výsledkem funkce SVYHLEDAT chybová hodnota #REF!.
 • Typ je logická hodnota, která určuje, zda má hodnota nalezená funkcí SVYHLEDAT odpovídat zadané hodnotě přesně nebo jen přibližně. Pokud tento argument vynecháte, použije se přibližné vyhledávání (není-li nalezena hodnota přesně odpovídající hledané hodnotě, vrátí funkce největší hodnotu menší než hledat). Použijete-li argument NEPRAVDA, bude funkce SVYHLEDAT hledat pouze zadanou hodnotu. Pokud ji nenajde, vrátí chybovou hodnotu #N/A.

Další příklady z praxe:

Autor textu: Ing. Marek Laurenčík, společnost JUBELA, s.r.o.