Excel SVYHLEDAT


Funkce SVYHLEDAT v praxi

Jak využít funkci SVYHLEDAT v praxi? Pavel Durčák Vám ukáže, jak si připravit funkční fakturu v Microsoft Excel 2010. Provede Vás jednotlivými kroky – od vizuálního rozložení jednotlivých prvků přes nastavení oblasti tisku až po využití interaktivních prvků. Předvede, jak …

Tipy a triky pro Excel

NaPočítači.cz – tipy a triky pro efektivní zvládání Excelu.

Příklad: Vyhledání PSČ ze seznamu

Vyhledávací vzorec dává jako výsledek hodnotu ze seznamu tím, že vyhledá jinou hodnotu. V našem příkladu jde o vyhledávání v seznamu měst a PSČ. Potřebujeme-li nalézt příslušné PSČ podle města, nehledáme přímo toto PSČ (protože je neznáme), ale hledáme nejdříve …

Příklad: Vyhledání přibližných hodnot

Velice častou chybou při používání funkce SVYHLEDAT je nezadání posledního argumentu funkce. Pokud hledáme přesnou hodnotu, pak musíme vždy zadat hodnotu parametru 0 (nebo NEPRAVDA). Pokud zadáme jinou hodnotu parametru nebo jej vynecháme, Excel se domnívá, že chceme nalézt pouze …

Vyhledávací funkce v Excelu

Pokud se řekne slovo vyhledávání, tak každý si vzpomene na příkazy Najít či Nahradit na kartě DOMŮ ve skupině Úpravy. V Excelu tyto příkazy sice existují, ale navíc se zde nachází ještě daleko zajímavější, takzvané vyhledávací funkce. Ty Vám pomohou …

Popis a argumenty funkce SVYHLEDAT

Funkce SVYHLEDAT, jež patří v Excelu mezi vyhledávací funkce, hledá údaj (první argument funkce) v prvním sloupci tabulky (tabulka je druhý argument) a vrací hodnotu, která je ve stejném řádku v jiném sloupci (třetí argument). Syntaxe funkce vypadá následovně: SVYHLEDAT (hledat;tabulka;sloupec;typ) Jednotlivé argumenty …

Příklad: Kombinace funkce SVYHLEDAT s funkcí KDYŽ

Další velice častou chybou, které se uživatelé dopouštějí při použití funkce SVYHLEDAT pro vyhledání rozdílů v seznamech, je nezadání druhého parametru (tabulky, která se má prohledávat) ve tvaru absolutního odkazu. Při kopírování vzorce směrem dolů pak je „tažena dolů“ i …

Příklad: Vyhledání stejných hodnot ve dvou seznamech

Tento příklad s cílem potvrzení shodnosti seznamů nebo nalezení rozdílu ukazuje jednu z nejčastějších oblastí využití naší funkce SVYHLEDAT. Mnozí pokročilí uživatelé Excelu využívají funkci SVYHLEDAT pro dohledání rozdílných položek v různých seznamech. Vraťme se k našemu prvnímu příkladu se …